03-05-2005
GAZETA PRAWNA

Stowarzyszenie Obywatelskich Inicjatyw poinformowało, że zamierza wspierać utworzenie w Warszawie Europejskiej Akademii Prawa, która będzie prowadzić doskonalenie zawodowe sędziów prokuratorów, adwokatów, radców prawnych i notariuszy oraz innych pracowników szeroko pojętego wymiaru sprawiedliwości.

więcej

01-05-2005
RZECZPOSPOLITA

Wciąż potrzebne lepsze prawo, sprawniej działające sądy i lepiej przygotowane kadry wymiaru Sprawledliwości.

więcej

25-04-2005
SŁOWO PODLASIA

Z udziałem finalistów z dziesięciu szkół ponad gimnazjalnych z całego powiatu zakończył się I Konkurs Znajomości Języka Niemieckiego. Patronat nad przedsięwzięciem zorganizowanym przez Polsko-Niemiecką Szkołę Przedsiębiorczości objęli starosta bialski Tadeusz Łazowski i jego odpowiednik z partnerskiego powiatu Oberhavel w Brandenburgii Karl Schroeter.

więcej

11-04-2005
GAZETA PRAWNA

Akcesja Polski do Unii Europejskiej, a obecnie przygotowania do ratyfikacji Traktatu Konstytucyjnego stworzyły całkowicie nowe wyzwania przed polskimi sędziami i konieczność współpracy z sędziami z innych państw UE. Powoduje to konieczność powołania w Polsce - na wzór starych krajów UE - Europejskiej Akademii Sędziowskiej, uważają członkowie Stowarzyszenia Obywatelskich Inicjatyw i Polsko-Niemieckiego Stowarzyszenia Prawników.

więcej

09-04-2005
GAZETA PRAWNA

Dziś w Senacie RP odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa pod hasłem: "Parlamentaryzm i sądownictwo a Konstytucja Europejska". W konferencji organizowanej przez Stowarzyszenie Obywatelskich Inicjatyw oraz Polsko-Niemieckie Stowarzyszenie Prawników wezmą udział polscy i niemieccy naukowcy oraz przedstawiciele władz ustawodawczych i sądowniczych z obydwu państw.

więcej

19-03-2005
RZECZPOSPOLITA

Szefowie więziennictwa liczą, że mimo trudnej sytuacji na rynku pracy zatrudnienie skazanego będzie dla pracodawców bardziej atrakcyjne. Ma w tym pomóc coraz lepsze i sprzyjające konkurencyjności pracowników zza krat prawo.

więcej

10-03-2005
GAZETA PRAWNA

Obie partie wystartują razem w wyborach parlamentarnych, a w prezydenckich poprą prof. Zbigniewa Religę. Ludzie z Centrum mieli tworzyć "prawą flankę" Partii Demokratycznej. Steinhoff, wicepremier w rządzie Buzka i szef PC, brał udział w rozmowach z Władysławem Frasyniukiem i Tadeuszem Mazowieckim. Środowisko UW miało jednak opory przed łączeniem się z Centrum.

więcej

02-02-2005
DOMY SPÓŁDZIELCZE

W dniu 21 stycznia 2005 r. w Warszawie odbyła się konferencja na temat: "Nowe polskie ustawodawstwo mieszkaniowe a fundusze Unii Europejskiej" zorganizowana przez Międzynarodowy Instytut Prawa i Mieszkalnictwa oraz Stowarzyszenie Obywatelskich Inicjatyw. Poświęcona była możliwościom przeznaczenia funduszy unijnych na realizację nowych kompetencji gmin przy współpracy z partnerami społecznymi, takimi m. in. jak spółdzielnie mieszkaniowe.

więcej

GAZETA PRAWNA

Wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mają małe szanse na otrzymanie wsparcia z funduszy unijnych na rewitalizację swoich starych budynków.

więcej