09-04-2005
GAZETA PRAWNA

KONFERENCJA. TRAKTAT KONSTYTUCYJNY UE

Jakie powinności władzy,  a jakie obywateli


Dziś w Senacie RP odbędzie się  międzynarodowa konferencja naukowa pod hasłem: "Parlamen­taryzm i sądownictwo a Konstytu­cja Europejska". W konferencji organizowanej przez Stowarzyszenie  Obywatelskich Inicjatyw oraz Polsko-Niemieckie Stowarzyszenie  Prawników wezmą udział polscy  i niemieccy naukowcy oraz przedstawiciele władz ustawodawczych  i sądowniczych z obydwu państw.


Jak powiedziała "GP" dr Krystyna Krzekotowska - wiceprezes Stowarzyszenia Obywatelskich Inicjatyw, celem konferencji jest uczczenie pamięci Jana Pawła II, który  będąc wielkim orędownikiem jednoczącej się Europy wypowiedział słowa: "Nie ma Europy bez Polski  i nie ma Polski bez Europy". Tematem konferencji będą m.in. polskie  i niemieckie doświadczenia parlamentaryzmu i sądownictwa, wymagania, jakie Konstytucja Europejska stawia przed przedstawicielami  władzy ustawodawczej oraz co z tego wynika dla zwykłych obywateli.

Podczas spotkania przewidziany  jest również panel dyskusyjny  "Partie" polityczne w Sejmie i Senacie", z udziałem przedstawicieli  wszystkich partii politycznych.

Patronem medialnym konferencji jest "Gazeta Prawna", zaś patronem naukowym - Wyższa Szkoła  Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego.

Aneta Mościcka

powrót