Prezes Zarządu:
Andrzej Kalwas

Mgr prawa, Minister Sprawiedliwości w latach 2004-2005, wieloletni Przewodniczący Krajowej Izby Rady Radców Prawnych i Sędzia Trybunału Stanu.

Wiceprezes Zarządu:
Krystyna Krzekotowska

Doktor nauk prawnych, mgr prawa, Dyrektor Międzynarodowego Instytutu Prawa i Mieszkalnictwa, Wiceprezes Polsko-Niemieckiego Stowarzyszenia Prawników, wieloletni dyplomata w Niemczech, ekspert prawa spółdzielczego, autorka licznych publikacji.

Wiceprezes Zarządu - Rzecznik Prasowy
Mariusz Słowik

Informacje na stronie www.slowik.k9.pl

Skarbnik Zarządu
Anna Rykowska

Doktorant nauk prawnych, mgr prawa, syndyk, specjalista prawa niemieckiego i europejskiego. Prowadzi Kancelarię Prawną i Kancelarię Podatkową w Warszawie

Członek Zarządu
Marek Szymankiewicz

Licencjonowany Zarządca Nieruchomości, Aktywny społecznik


RADA NADZORCZA

Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Gabriela Rudnicka

Doktorant nauk prawnych, mgr prawa, specjalista prawa podatkowego. Prowadzi Kancelarię Prawną i Kancelarię Podatkową w Warszawie.

Członek Rady Nadzorczej
Jolanta Horak

Ekonomista, finansista, prawnik. Doktorant Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Od 2001 prowadzi zajęcia dydaktyczne na Wydziale Prawa i Administracji oraz Ekonomii w Wyższej Szkole Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego w Warszawie. Jest asystentem koordynującym Studencką Poradnię Prawną oraz Studencki Program Edukacji Zewnętrznej "Prawo na co dzień".