03-05-2005
GAZETA PRAWNA
AKADEMIA PRAWA


Konieczne doskonalenie sędziów

Stowarzyszenie Obywatelskich Inicjatyw poinformowało, że zamierza wspierać utworzenie w Warszawie Europejskiej Akademii Prawa, która będzie prowadzić do­skonalenie zawodowe sędziów prokuratorów, adwokatów, radców prawnych i nota­riuszy oraz innych pracowników szeroko pojętego wymiaru sprawiedliwości.

      Zdaniem dr Krystyny Krzekotowskiej, wiceprezes stowarzyszenia, podobne instytucje działają już w innych krajach Unii Europejskiej - m.in. w niemieckim Trier. W tamtejszej akademii od lat udoskonalana jest wiedza prawników i pracowników wymiaru sprawiedliwości z krajów Europy Zachodniej.
      Pomysłodawcy utworzenia takiej instytucji w Polsce chcą wykorzystać do tego celu właśnie niemieckie doświadczenia. Sama realizacja projektu miałaby być wspierana ze środków unijnych.
    - Obecnie pracownicy wymiaru sprawiedliwości, głównie sędziowie, są pozbawieni odpowiedniego wsparcia, aby podnosić swoje kwalifikacje, tymczasem jest to niezbędne, gdyż życie gospodarcze ciągle się rozwija, nie zawsze nadąża za tym prawo ­powiedziała K. Krzekotowska na zorganizowanej przez stowarzyszenie konferencji "Wymiar sprawiedliwości w rok po wejściu do Unii Europejskiej", która odbyła się m.in. pod patronatem naszej gazety.
      Na potrzebę pogłębienia edukacji sędziów zwrócił też uwagę Andrzej Arendarski, prezes Krajowej Izby Gospodarczej. Jak powiedział, wynika ona również z tego,że sędziowie mają problemy z orzekaniem w wielu sprawach, które dotyczą nowych dziedzin gospodarki, np. jeśli chodzi o obrót papierami wartościowymi. Stąd istnieje potrzeba permanentnej edukacji, aby wymiar sprawiedliwości nie stał się hamulcem dla rozwoju gospodarczego.
      Celem działającego od kilku lat stowarzyszenia jest promocja ak­tywności obywatelskiej i idei państwa prawa. Jego prezesem jest minister sprawiedliwości Andrzej Kalwas.

Tomasz Pietryga

powrót