23 września 2005 roku
Seminarium w Ryni na temat: "Partnerstwo Inicjatyw Społecznych Niemcy-Polska - Obwód Kaliningradzki"


22 września 2005 roku
Zebranie ogólne Klubu Demokratycznego SD im. 16-X-1937 r.


22 września 2005 roku
Spotkanie połączone z bezpłatnym poradnictwem prawnym


18 września 2005 roku
Piknik Warszawskiego i Mazowieckiego Znaku Jakości - festyn dla wyborców, badania polityków na prawdomówność


Kandydaci na posłów Komitetu Wyborczego Centrum oraz Jerzy Krzekotowski - kandydat na senatora w Warszawie

14 września 2005 roku
Podziękowanie Panu Jerzemu Krzekotowskiemu od Adama Szewczyka


14 września 2005 roku
Podziękowanie Panu Jerzemu Krzekotowskiemu od Zbigniewa Koryla


14 września 2005 roku
Podziękowanie dr Krystynie Krzekotowskiej od Adama Szewczyka


14 września 2005 roku
Podziękowanie dr Krystynie Krzekotowskiej od Zbigniewa Koryla


14 września 2005 roku
Debata ponad podziałami - Budownictwo mieszkaniowe w programach partii politycznych


Kampania wyborcza KW Centrum

PROGRAM WYBORCZY

APEL DO MIESZKAŃCÓW Warszawy

Rozmowa z Jerzy Krzekotowskim - Kandydatem na Senatora w Warszawie Komitetu Wyborczego CENTRUM

Wywiad z dr Krystyną Krzekotowską - kandydatem na posła