Piknik Warszawskiego i Mazowieckiego Znaku Jakości - festyn dla wyborców, badania polityków na prawdomówność
Jerzy Krzekotowski - kandydujący w Warszawie na senatora z Komitetu Wyborczego Centrum - partii, której honorowym prezesem jest prof. Zbigniew Religa oraz liderzy listy Warszawskiej Witold Buczyński ( poz. 1) i dr Krystyna Krzekotowska (poz. 2) kandydujący z tegoż Komitetu w Warszawie na posłów uczestniczyli w pikniku na terenie Parku Wodnego Moczydło.
Imprezę pełną atrakcyjnych konkursów, wzbogaconą o występy znanych zespołów rozrywkowych, prowadził znany prezenter radiowy Programu III Polskiego Radia Marek Gaszyński.


Politykom z kilku partii (PC, SD, PiS, PD i SLD, SdPL) udostępniono poligraf (wykrywacz kłamst - wariograf), by mogli poddać się testowi na prawdomówność.

Po tym badaniu najwyższą ocenę z testu prawdomówności od biegłego sądowego mgr Jacka Bieńkuńskiego otrzymał nasz kandydat na senatora - Jerzy Krzekotowski, co było dla wszystkich, którzy Go znają z góry do przewidzenia. Jerzy Krzekotowski to rzeczywiście wzór prawdomówności i solidności.


Mec. Jerzy Krzekotowski i dr Krystyna Krzekotowska - znani specjaliści z prawa mieszkaniowego i autorzy licznych książek z tej dziedziny udzielali przy swoim stoisku "od ręki" bezpłatnych porad prawnych i zapraszali na kolejne społeczne poradnictwo w dniu 21.09.2005 r. o godz. 11.00 oraz w dniu 22.09.20005 r. o godz. 17.00


Niektórzy skłopotani problemami mieszkaniowymi stwierdzali, że tacy mecenasi "spadli im z nieba". Można było również uzyskać od autorów nietypowy upominek - książki autorstwa Jerzego Krzekotowskiego i Krystyny Krzekotowskiej

W pikniku uczestniczył Adam Wronka - Warszawski Pełnomocnik Komitetu Wyborczego Centrum i wielu innych działaczy Stronnictwa Demokratycznego, z których inicjatywy została zorganizowana ta ciekawa impreza.