Seminarium w Ryni
"Partnerstwo Inicjatyw Społecznych Niemcy-Polska - Obwód Kaliningradzki"
23 września 2005 r. rozpoczęło się w Ryni Seminarium na temat: "Partnerstwo Inicjatyw Społecznych Niemcy-Polska - Obwód Kaliningradzki" zorganizowane przez Fundację im. Stefana Batorego i Fundację Roberta Boscha.

W Seminarium uczestniczyła dr Krystyna Krzekotowska - Wiceprezes Stowarzyszenia Obywatelskich Inicjatyw, dr Horst Riese z Berlina , Prezes Stowarzyszenia Wspierania Idei Spółdzielczości i Grigory Bunatyan z Kaliningradu, Chairman of the Board Regional Economic Development Agency.

Wspólnie z Polskim Stowarzyszeniem Mieszkalnictwa, którego prezesem jest Jerzy Krzekotowski realizują oni projekt pt: "Zarządzanie miastem a społeczeństwo obywatelskie". Dzięki temu będzie możliwe skorzystanie z zachodnioeuropejskich doświadczeń dla usprawnienia zarządzania miastem w sposób uwzględniający potrzeby mieszkańców, przy ścisłej współpracy gminami i ich mieszkańcami. Zbudowanie społeczeństwa obywatelskiego jest bowiem - jak podkreśliła dr Krystyna Krzekotowska - podstawowym i koniecznym warunkiem realizacji wszystkich pozostałych celów.

W pierwszej kolejności projekt będzie służył mieszkańcom Warszawy i pozwoli na pozyskanie na ten cel Funduszy Unii Europejskiej bezpośrednio z Brukseli.

Ta pionierska praca będzie mogła służyć w przyszłości także mieszkańcom innych miast w Polsce. Chodzi zwłaszcza o usunięcie marnotrawstwa, niedogodności, a nawet zagrożeń, wynikających z wieloletnich zaniedbań, w zakresie remontów i modernizacji budynków mieszkalnych.