STRONNICTWO DEMOKRATYCZNE
KLUB DEMOKRATYCZNY IM. 16-X-1937

Uprzejmie zapraszam na zebranie ogólne Klubu Demokratycznego SD im. 16-X-1937 r., w dniu 22 września 2005 roku (czwartek) o godz. 17.00 w siedzibie SD w Warszawie, ul. Chmielna 9, którego tematem będą głównie sprawy wyborów parlamentarnych.

Informuję, że wysunięci w drodze uchwały naszego Klubu kandydaci na posłów znajdują się na liście Komitetu Wyborczego CENTRUM w okręgu nr 19: kol. Krystyna Krzekotowska na miejscu 2, kol. Kazimierz Kłosiński na miejscu 5, a kandydat na senatora kol. Jerzy Krzekotowski kandyduje w okręgu nr 18 na pozycji 7. Wśród kandydatów na posłów, na liście j.w. znajdują się również inni członkowie Stronnictwa Demokratycznego. Głosowanie na naszych kandydatów jest obowiązkiem partyjnym. Przypominam, że stosownie do ordynacji wyborczej głosujemy tylko na jednego kandydata na posła z listy oraz na senatora. Wszyscy idziemy do urn wyborczych w swoim miejscu zamieszkania w dniu 25 września 2005 roku !

Spotkanie klubu ma charakter otwarty, a po jego zakończeniu znani specjaliści z prawa mieszkaniowego Jerzy Krzekotowski - kandydat do Senatu oraz dr Krystyna Krzekotowska kandydująca na posła (poz. 2 na liście 11) będą udzielali bezpłatnych porad prawnych.

Będzie to kolejne spotkanie z wyborcami poświęcone niesieniu pomocy ludziom niezamożnym. Wcześniejsze społeczne poradnictwo prawne ze strony tych kandydatów miało miejsce w dniu 18, 19 i 21 września.

Inicjatywa ta będzie kontynuowana także po wyborach.