Zaprzysiężenie Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego


W dniu 21 grudnia 2005 r. członkowie Stowarzyszenia Obywatelskich Inicjatyw, w tym wiceprzewodnicząca dr Krystyna Krzekotowska i członek zarządu Bożena Pietrzak uczestniczyły w uroczystości zaprzysiężenia Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego w Parlamencie RP.

W komentarzach dotyczących orędzia słusznie wiele miejsca poświęcono uprawnieniom Prezydenta RP, które - jak zapowiada orędzie będą służyły przebudowie Polski. Szczególnie istotny akcent odnoszący się wprost do inicjatyw obywatelskich, zawiera końcowy fragment orędzia, który dlatego poniżej przytaczamy.

"Chcieć to móc. Te słowa, wydawałoby się nierozważne, towarzyszyły nam w tamtych trudnych, ale pięknych czasach. Towarzyszyły też twórcom naszej niepodległości w II Rzeczypospolitej. Zwracam się do Was, Rodacy, abyście mimo wszystkich zawodów raz jeszcze uwierzyli. Mamy zmienić Polskę, ale bez Was jej nie zmienimy. A zmienić ją koniecznie trzeba."

Będziemy o tych słowach, skierowanych do nas wszystkich, pamiętali. Stanowić one, bowiem mogą i powinny swoiste motto dla wielu nowych inicjatyw obywatelskich w przyszłym 2006 r. a także w latach następnych.
Satysfakcji z tych działań wszystkim członkom i sympatykom Stowarzyszenia Obywatelskich Inicjatyw z całego serca życzę.


dr Krystyna Krzekotowska