STOWARZYSZENIE OBYWATELSKICH INICJATYW KOMISJA GOSPODARKI
KOMISJA INFRASTRUKTURYzapraszają na konferencję
zorganizowaną przez Stowarzyszenie Obywatelskich Inicjatyw przy współpracy z
Centrum Edukacyjnym "Jurysta", Spółką Konsultacyjno-Oświatową "Edukacja",
Krajową Radą Radców Prawnych, Okręgową Izbą Radców Prawnych w Warszawie,
Polskim Związkiem Firm Developerskich, Polsko-Niemieckim Stowarzyszeniem Prawników,
Niemiecko-Polskim Stowarzyszeniem Mieszkalnictwa, Rozwoju Miast i Ekologii
oraz Unią Spółdzielców Mieszkaniowych

na temat:"MIESZKALNICTWO JAKO KOŁO ZAMACHOWE GOSPODARKI

A FUNDUSZE EUROPEJSKIE "w dniu 27.06.2006r. w Sali Kolumnowej Sejmu RP w Warszawie ul. Wiejska 4/6

Patronat Honorowy - Pan Marszałek Sejmu RP Marek Jurek
Patronat naukowy: Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie
Moderatorzy konferencji: dr Krystyna Krzekotowska, dr Irena Kleniewska, Prof dr hab. Eugeniusz Piontek,
dr Ryszard Uchman


Program:

10.00 Otwarcie - Pan dr Antoni Jaszczak, Minister Budownictwa, Pan Poseł Maks Kraczkowski, Przewodniczący Sejmowej Komisji Gospodarki, Pan Poseł Krzysztof Tchórzewski, Wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury, Pan Poseł Artur Zawisza, Komisja Gospodarki Sejmu RP, Pani Prof. Teresa Gardocka, Rektor Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego
10.15 Nowy program budownictwa mieszkaniowego, Pan Piotr Styczeń, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Budownictwa
10.45 Wspieranie mieszkalnictwa z Funduszy Europejskich - rola gmin, Pan Jerzy Kwieciński, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, Anna Symonowicz, Główny Specjalista ds. Funduszy Europejskich Urzędu Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy
11.15 Mieszkalnictwo komunalne i spółdzielczość mieszkaniowa w Niemczech i w innych państwach Unii Europejskiej, a Fundusze Europejskie, Pan dr Horst Riese, Wiceprezes Niemiecko-Polskiego Stowarzyszenia Mieszkalnictwa, Rozwoju Miast i Ekologii, Przewodniczący Stowarzyszenia Wspierania Spółdzielczości, Ekspert ds. Funduszy Europejskich
12.15 Czy potrzebny jest Kodeks mieszkaniowy - dokonane i projektowane zmiany prawa spółdzielczego, ustawy o ochronie praw lokatorów oraz ustawy o własności lokali, Pani dr Irena Kleniewska, Prezes Centrum Edukacyjnego "Jurysta", wykładowca na Wydziale Prawa WSHiP i radna Rady m.st. Warszawy, Pan Jerzy Krzekotowski, radca prawny, Wiceprezydent Niemiecko-Polskiego Stowarzyszenia Mieszkalnictwa, Rozwoju Miast i Ekologii
13.00 "Jak przezwyciężać bariery rozwoju mieszkalnictwa?" - Panel przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, parlamentarzystów, radnych oraz uczestników Konferencji: Pan Piotr Styczeń, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Budownictwa, Pan Jacek Bielecki, Dyrektor Generalny Polskiego Związku Firm Developerskich, Pan Prof. Krzysztof Pietrzykowski, Pan Dariusz Śniegocki Dziekan OIRP w Warszawie, Pan dr Ryszard Uchman, SGH, Pan dr Witold Kalinowski, radny Rady m. st. Warszawy, Pani dr Irena Kleniewska, radna Rady m. st. Warszawy, Pani adw. Róża Żarska, Pan Jerzy Krzekotowski, Pan Jerzy Prażuch, Pan Andrzej Kuper, Redaktor Naczelny Domów Spółdzielczych, Andrzej Lewiński, Prezes Polskiej Izby Handlu, Pani Prof. Małgorzata Wrzołek-Romańczuk, Warszawska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Roman Nowicki, Kongres Budownictwa
14.30 Przerwa na poczęstunek
16.15 Koncepcja kształcenia Europejskiej Akademii Prawa i usprawnienie sądownictwa (Sądy Mieszkaniowe) dla przezwyciężania barier prawnych rozwoju gospodarki i mieszkalnictwa, Pan Sędzia Prof. Siegfried Willutzki, Prezes Niemieckiego Stowarzyszenia Sądów, dr Irena Kleniewska, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości Ministerstwa Sprawiedliwości, Pan Prof. dr hab. Eugeniusz Piontek, Uniwersytet Warszawski, Pan Stefan Hambura, Prezes Niemiecko-Polskiego Stowarzyszenia Integracji Europejskiej, Pani dr Krystyna Krzekotowska, Wiceprezes Stowarzyszenia Obywatelskich Inicjatyw oraz Polsko-Niemieckiego Stowarzyszenia Prawników, Pan adw. Stanisław Rymar, Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej


PATRONAT MEDIALNY

RADIO DLA CIEBIE MIESZKALNICTWO I PRAWO
INICJATYWY OBYWATELI DOMY SPÓŁDZIELCZE