EUROPEJSKIE FORUM SPÓŁDZIELCZOŚCI MIESZKANIOWEJ


"MOŻLIWOŚCI UCZESTNICTWA POLSKICH SPÓŁDZIELNI
W REALIZACJI POLITYKI MIESZKANIOWEJ W UNII EUROPEJSKIEJ"
Z A P R O S Z E N I EUNIA SPÓŁDZIELCÓW MIESZKANIOWYCH W POLSCE
POLSKIE TOWARZYSTWO MIESZKANIOWE O/KRAKÓW
STOWARZYSZENIE OBYWATELSKICH INICJATYW
zapraszają do wzięcia udziału w Europejskim Forum poświęconym:

 • porównaniu formalnych i praktycznych uwarunkowań udziału organizacji spółdzielczych w kształtowaniu polityki mieszkaniowej w Polsce na tle innych krajów europejskich,
 • tworzeniu organizacyjnych i ekonomicznych systemów do realizacji polityki mieszkaniowej w Polsce przy ewentualnym wykorzystaniu środków z Unii Europejskiej. • TERMIN I MIEJSCE: 14-15 WRZESIEŃ 2006 R. W KRAKOWIE

  LICENCJONOWANI ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCI MOGĄ OTRZYMAĆ POTWIERDZENIE UZYSKANIA 3 PKT.
  W RAMACH PODNOSZENIA KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH.  RAMOWY PROGRAM FORUM:


  14.09.2006 r. - czwartek

  1. Wystąpienia przedstawicieli rządu, parlamentu i zaproszonych gości. Prezentacja programu mieszkaniowego rządu.
  2. Spółdzielczość mieszkaniowa w krajach Unii Europejskiej - referenci: Dr Horst Riese - wiceprezes Niemiecko-Polskiego Stowarzyszenia Mieszkalnictwa, Rozwoju Miast i Ekologii, Dr Krystyna Krzekotowska - kierownik Podyplomowego Studium Zarządzania i Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami w WSHiP im. R. Łazarskiego.
  3. System prawa mieszkaniowego w Polsce na tle rozwiązań europejskich - referent: Jerzy Krzekotowski - radca prawny, wiceprezydent Niemiecko-Polskiego Stowarzyszenia Mieszkalnictwa, Rozwoju Miast i Ekologii.
  4. Zasady organizacyjno-prawne tworzenia spółdzielni europejskich - referent: Krzysztof Lenart - radca prawny.
  5. Możliwe formy uczestnictwa organizacji spółdzielczych w realizacji programu mieszkaniowego w Polsce - referent: Jerzy Prażuch - prezes Oddziału PTM w Krakowie, członek Prezydium Rady Unii Spółdzielców Mieszkaniowych.
  6. Program kulturalny.


  15.09.2006 r. - piątek

  1. Możliwości pozyskiwania funduszy europejskich na realizację programów mieszkaniowych - referent: Stanisław Kudroń - wicedyrektor departamentu w Ministerstwie Budownictwa
  2. Niemieckie doświadczenia w rewitalizacji budynków z wielkiej płyty - referent: Dr Horst Riese - Niemcy
  3. Techniczne i ekonomiczne uwarunkowania modernizacji zasobów mieszkaniowych wybudowanych w Polsce metodami uprzemysłowionymi - referent: Dr Władysław Rydzik -Instytut Rozwoju Miast w Krakowie.
  4. Przyjęcie końcowych dokumentów Forum.  RADA PROGRAMOWA FORUM


  Przewodniczący: Prof. Leszek Kałkowski - Instytut Rozwoju Miast w Krakowie
  Dr Irena Kleniewska - Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego w Warszawie
  Stanisław Kukuryka - prezes Polskiego Towarzystwa Mieszkaniowego
  Andrzej Kuper - redaktor miesięcznika "Domy Spółdzielcze"
  Dr Marek Majchrzak - prezydent Polskiej Federacji Zarządców Nieruchomości
  Andrzej Półrolniczak - prezes Zarządu Unii Spółdzielców Mieszkaniowych w Polsce
  Jan Sułowski - prezes Zarządu Krajowego Związku Rewizyjnego
    Spółdzielni Mieszkaniowych
  Zdzisław Żydak - dyrektor departamentu w Ministerstwie Budownictwa


  KOMITET ORGANIZACYJNY:


  Przewodniczący: - Jerzy Prażuch
  Z-ca Przewodniczacego - Dr Krystyna Krzekotowska
  Sekretarz - Stanisława Barska
  Członkowie - Urszula Mastej
  - Roman Kwarciński
  - Zbigniew Olejniczak
  - Eugeniusz Siemieniec  Organizatorzy Forum zaproszenie do udziału kierują przede wszystkim do:
 • działaczy i pracowników spółdzielni mieszkaniowych.
 • działaczy i pracowników jednostek samorządu terytorialnego,
 • pracowników naukowych i członków stowarzyszeń branżowych,
 • przedstawicieli rządu i parlamentarzystów.

  Przewidziany jest także udział uczestników z krajów sąsiednich.


 • Osoby zgłoszone do udziału w forum otrzymają na podane adresy
  szczegółowe programy forum oraz wydrukowane teksty referatów.
  Planowane rozpoczęcie obrad w dniu 14.09.06 r. o godz. 12:00  Za Komitet Organizacyjny Za Radę Programową
  Jerzy Prażuch Prof. dr hab. Leszek Kałkowski
  Komitet Organizacyjny Europejskiego Forum Spółdzielczości Mieszkaniowej
  "Możliwości uczestnictwa polskich spółdzielni w realizacji polityki mieszkaniowej w Unii Europejskiej"

  30-015 Kraków, ul. Świętokrzyska 12 ,tel: 012-632 14 43
  00-105 Warszawa, ul. Twarda 16 A tel: 022-620 00 67
  Przewodniczący tel: 012-633 36 51

  Kraków, wrzesień 2006 rok

  Formularz zgłoszeniowy.pdf --> pobierz