CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLU I PRAWA
IM. RYSZARDA ŁAZARSKIEGO W WARSZAWIEzaprasza na:


"MIĘDZYNARODOWE STUDIUM WAKACYJNE EKSPERTÓW
W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA I POŚREDNICTWA W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI
W OPARCIU O FUNDUSZE UNII EUROPEJSKIEJ"02-662 Warszawa, ul. Świeradowska 43, tel. O22/ 54-35-350/352 lub 0603/996 408
szkola.prawa@lazarski.pl


Czas trwania: 3.VIII.2006 - 8.VIII.2006
Miejsce studium: Warszawa, ul. Świeradowska 43
Organizator: Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie przy współpracy z Ministerstwem Budownictwa, Stowarzyszeniem Obywatelskich Inicjatyw, Spółką Konsultacyjno-Oświatową "EDUKACJA" i Centrum Edukacyjnym "JURYSTA"


Program zajęć:

03.08.2006 10.00-10.30 Otwarcie - JM Rektor WSHiP im. R. Łazarskiego prof. dr hab. Teresa Gardocka
  10.30-13.00 "Współczesne metody i techniki zarządzania - zarządzanie wiedzą i zmianami" -
prof. dr hab. Jerzy Kisielnicki, Dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego WSHiP
  13.00-14.00 Lunch
  14.00-15.15 "Mieszkalnictwo i budownictwo w Polsce - problemy i plany rozwoju" - Piotr Styczeń, Wiceminister Budownictwa
  15.30-17.00 Dyskusja
04.08.2006 9.00-13.15 Panel: "Standardy zawodowe zarządców i pośredników w obrocie nieruchomościami w Polsce i w innych państwach, zwłaszcza w krajach Unii Europejskiej" - Prof. dr hab. Jerzy Kisielnicki, Dyrektor Centrum Studiów Podyplomowych WSHiP im. R. Łazarskiego,
Mec. Jerzy Krzekotowski, dr Krystyna Krzekotowska, mgr inż. Małgorzata Bar, Tadeuz Jurkiewicz - koordynator Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej w kwestii Gwarancji Zapłaty w Procesie Budowlanym
  13.30-14.00 Lunch
  14.15-18.00 "Etyka zawodowa zarządców i pośredników w obrocie nieruchomościami" -
dr Tomasz Ochinowski
  18.15-19.00 Dyskusja
05.08.2006 10.00-13.15 "Problemy marketingu w zarządzaniu i pośrednictwie w obrocie nieruchomościami w Polsce i w krajach Unii Europejskiej" - dr Krzysztof Cybulski
  13.30-14.00 Lunch
  14.15-17.00 "Metody i techniki rewitalizacji zasobów mieszkaniowych" - dr Horst Riese - Niemcy
  17.15-18.00 Dyskusja
06.08.2006 10.00-13.15 "Zmiany w przepisach dotyczących prawa mieszkaniowego" - Mec. Jerzy Krzekotowski
  13.15-14.00 Lunch
  15.00 Czas wolny - zwiedzanie Warszawy
07.08.2006 10.00-13.15 "Zmiany w przepisach prawa budowlanego, w tym działania w przypadku katastrofy budowlanej - odpowiedzialność zarządcy nieruchomości" - dr inż. Andrzej Zarzycki
  13.30-14.15 Lunch
  14.15-17.00 "Pozyskiwanie funduszy europejskich na budownictwo, remonty i rewitalizację osiedli mieszkaniowych" - Stanisław Kudroń Z-ca Dyrektora Departamentu w Ministerstwie Budownictwa
08.08.2006 9.00-12.00 "Zarządzanie nieruchomościami w krajach Unii Europejskiej na przykładzie Niemiec" - Dyskusja i podsumowanie oraz zakończenie Studium - dr Irena Kleniewska,
radna Rady m. st. Warszawy, dr Krystyna Krzekotowska
  12.00-14.00 Lunch i zakończenie Studium


Świadectwo ukończenia: Uczestnicy otrzymają certyfikaty uczestnictwa w Międzynarodowym Studium oraz zaświadczenie o spełnionym obowiązku doskonalenia kwalifikacji zawodowych (4 punkty)
Całkowity koszt Studium: 1.300 zł


KARTA ZGŁOSZEŃ


Imię i Nazwisko Adres Instytucja tel./fax e-mail
         


Kartę zgłoszeniową prosimy przesłać na adres:

Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego 02 662 Warszawa, ul. Świeradowska 43 p. 261
lub fax. 022/ 833 11 60, O22/ 54-35-350/352
wraz z dowodem wpłaty na konto:
WSHiP PKO BP XVI 0/Warszawa, 36102011690000840200154146
tel. 0603/996 408