Polskie Stowarzyszenie Budowniczych Domów, Stowarzyszenie Obywatelskich Inicjatyw i Fundacja "Samorządność i Demokracja"

zapraszają na konferencję nt.:

"Budownictwo mieszkaniowe w programach partii politycznych"

Czy mieszkania muszą zdrożeć?

w dniu 14 września o godz. 11.00 14.00
w Warszawie, ul. Chmielna 9
 
Program konferencji:
11.00 - 11.10 Otwarcie konferencji - Stanisław Mirecki - V-ce Prezes Polskiego Stowarzyszenia Budowniczych Domów, dr Krystyna Krzekotowska - V-ce Prezes Stowarzyszenia Obywatelskich Inicjatyw
11.10 - 11.30 Sytuacja mieszkaniowa w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej - Kazimierz Kirejczyk
11.30 - 11.50 Przyczyny wzrostu kosztów budownictwa mieszkaniowego
11.50 - 12.10 Budownictwo mieszkaniowe w narodowym planie rozwoju gospodarczego.
12.10 - 12.30 Bariery prawne i podatkowe rozwoju budownictwa mieszkaniowego. - Jerzy Krzekotowski Prezes Polskiego Stowarzyszenia Mieszkalnictwa, Anna Rykowska - Stowarzyszenie Obywatelskich Inicjatyw
12.30 - 13.30 Prezentacja programów partii politycznych dotyczących budownictwa mieszkaniowego - zaproszeni przedstawiciele partii politycznych
13.30 - 14.00 Dyskusja