Stowarzyszenie Obywatelskich Inicjatyw i Lion's Club Warszawa - Syrena w dniu 24 kwietnia zorganizowały Wieczór Ukraiński "Powij witre nad Ukrainoju". Gwoździem programu był koncert ukraińskiego wirtuoza akordeonu koncertowego Liubomyra Bogoslavtsa. Zorganizowano też loterię fantową oraz poczęstunek w stylu kuchni ukraińskiej. W programie muzycznym prof. Liubomyra Bogoslavtsa prezentowana była zarówno muzyka klasyczna [Piazzolla, Rossinni, Scarlatti, Vivaldi, Bach] jak i muzyka narodowa [dumki ukraińskie, akordeonowe transkrypcje ukraińskiej muzyki ludowej, utwory Borisa Vekslera].

Intencją, która doprowadziła nasze stowarzyszenia do zorganizowania tego Wieczoru, była chęć przyłączenie się do idei wspólnego budowania pokojowej przyszłości Polaków i Ukraińców poprzez zbliżenie kulturowe - wzajemne poznawanie twórczego dorobku kulturalnego naszych narodów. Jeśli znajdziemy wsparcie i zainteresowanie naszą inicjatywą sympatyków naszych dwóch organizacji - w przyszłości będziemy pracować nad nowymi podobnymi projektami.