W dniu 17 lutego 2005 roku z okazji 15 rocznicy powstania Krajowej Izby Gospodarczej Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski odznaczył w Pałacu Prezydenckim najwyższymi orderami państwowymi zasłużonych członków KIG z całego kraju z prezesem Izby dr Andrzejem Arendarskim na czele.
W uroczystości uczestniczyli ministrowie w Kancelarii Prezydenta RP, prasa, radio i telwizja a także nieliczna kilkunastoosobowa grupa wyselekcjonowanych gości. Wśród nich znalazła się aż czteroosobowa delegacja Zarządu Stowarzyszenia Obywatelskich Inicjatyw: wiceprezesi dr Krystyna Krzekotowska i Mariusz Słowik, skarbnik zarządu Anna Rykowska i doradca zarządu Stanisław Gąsiorek