Niezależny Komitet Wyborczy Wyborców
NASZA WARSZAWA i MAZOWSZE


Szanowni Państwo,
mamy zaszczyt powiadomić, że Kandydatem Komitetu Wyborczego Wyborców
NASZA WARSZAWA I MAZOWSZE
na Prezydenta m. st. Warszawy
jest

mecenas Jerzy Krzekotowski

radca prawny, wykładowca i autor licznych publikacji,
skuteczny obrońca pokrzywdzonych mieszkańców, przed naruszaniem ich praw bezdusznością urzędników

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z naszym Kandydatem na Prezydenta, które odbędzie się
w dniu 4 października 2006 r. (środa), godz. 16.00
w siedzibie Związku Zawodowego Pracowników Kultury i Sztuki
w Warszawie przy ul. Lwowskiej 13

Będzie nam bardzo miło, jeżeli zechcą Państwo uczestniczyć w pracach związanych z kampanią wyborczą.

W imieniu Sztabu Wyborczego

Pełnomocnik Wyborczy
Adam Wronka


Komitet Wyborczy Wyborców Nasza Warszawa i Mazowsze
01 682 Warszawa, ul. Gombrowicza 17, tel. fax: 8 33 11 60, 0603/996 408

PROGRAM WYBORCZY

1. Rozwój miasta st. Warszawy oraz miast Mazowsza uwzględniający potrzeby mieszkańców przy ich aktywnym udziale, zapewniający europejskie i przyjazne standardy mieszkania i zarządzania domami i osiedlami, zapewniający godne warunki życia również osobom o niskich dochodach, seniorom i niepełnosprawnym.
2. Zmniejszenie obciążeń mieszkańców, w tym opłat za mieszkania, dzięki lepszemu zarządzaniu i wyeliminowaniu niegospodarności oraz nieuczciwości.
3. Pozyskanie i gospodarne wykorzystanie funduszy z Unii Europejskiej, przeznaczonych na rozwój miast, ich rewitalizację i zaspakajanie potrzeb ich mieszkańców, na komunikację - zwłaszcza na budowę metra w Warszawie, budowę i remonty dróg, ochronę środowiska, oczyszczanie ścieków, kanalizację, docieplanie domów,
4. Zapewnienie mieszkańcom miasta st. Warszawy oraz miast Mazowsza bezpieczeństwa oraz ochrony praw nabytych, w tym ochrony zapewnianej przy pomocy prawa miejscowego stanowionego przez rady miast i gmin,
5. Wyeliminowanie bezwzględności i bezduszności w relacji urząd – obywatel
6. Zapewnienie rodzinom i osobom niezamożnym pomocy prawnej, umożliwiającej im rzeczywisty a nie tylko deklarowany dostęp do wymiaru sprawiedliwości,
7. Zwiększenie bezpieczeństwa w stolicy, ale nie przez represyjnośc aparatu przymusu lecz przede wszystkim przez stworzenie mieszkańcom warunków i szans rozwojowych, przez nowoczesne kształcenie, zapobieganie patologii, pomoc dla bezrobotnych i chorych.
8. Popieranie inicjatyw na rzecz uczynienia z m. st. Warszawy i miast Mazowsza wzorców rozwoju miast promieniujących na cały kraj w dziedzinie gospodarki, nauki, kultury i sztuki.
9. Włączenie do pracy w samorządzie m. st. Warszawy oraz miast i gmin Mazowsza profesjonalistów w dziecinie zarządzania miastem i osiedlami mieszkaniowymi, a nie tylko polityków.
10. Zapewnienie stabilnej równowagi we wszystkich działaniach oraz aktywnego udziału wszystkich ludzi dobrej woli na rzecz dobra wspólnego, bez wykluczania jakiejkolwiek grupy społecznej, umożliwienie dostępu do pracy w samorządzie także ludziom młodym.

Drodzy Państwo, my niezależni kandydaci Komitetu Wyborczego Wyborców Nasza Warszawa i Mazowsze - jako profesjonaliści w dziedzinie rozwoju miast - wiemy, jak to zrobić! Teraz możecie wybrać!

01 682 Warszawa, ul. Gombrowicza 17, krzekotowski@wp.pl tel. 022/833 11 60