Seminarium w Białymstoku


     Fundacja Przestrzenie Dialogu zaprosiła nas do udziału w interesującym seminarium - w Białymstoku zaznaczając, że pierwszeństwo uczestnictwa w seminarium mają kobiety. Organizatorzy zakładają ich 50 proc. udział w każdym seminarium.
Zgodnie z założeniami organizatorów, iż celem seminariów jest dostarczenie uczestnikom wiedzy na temat samorządów i wyborów samorządowych, jak również przekazanie praktycznych umiejętności z zakresu włączenia się w życie polityczne, kontaktów z mediami i lokalną społecznością, prowadzenia kampanii, a nadrzędnym celem - wspieranie budowy społeczeństwa obywatelskiego i uczestnictwa obywateli w życiu politycznym.

Program seminarium obejmował kilka bloków tematycznych, w tym:

I. Samorząd lokalny i wybory samorządowe
W tym bloku scharakteryzowany został ustrojowy system samorządu terytorialnego w Polsce, ze szczególną koncentracją na jego obu szczeblach lokalnych: powiatowym i gminnym oraz kwestie planowania strategicznego na poziomie samorządu lokalnego. Interesujące były zwłaszcza wskazówki, w jaki sposób obywatele mogą stać się grupą nacisku na samorząd (w tym współpraca z Fundacją Helsińską).
Przedstawiono też prawo wyborcze i obowiązki partii oraz komitetów wyborczych.
II. Komunikacja polityczna i lokalna kampania wyborcza
W tym bloku przedstawione zostały podstawowe techniki i sposoby prowadzenia kampanii wyborczej dotyczące m.in. sposobów nagłaśniania problemów lokalnych, angażowania lokalnej społeczności, zainteresowania mediów i opinii publicznej, a także występowania publicznie i konstruowania materiałów kampanijnych.


Zajęcia poprowadzili:

Wojciech Kłosowski - jeden z najbardziej znanych polskich ekspertów samorządowych. Wykładowca i trener licznych programów szkoleniowych dla samorządów i organizacji pozarządowych w Polsce i na Ukrainie. Specjalista w dziedzinie planowania strategicznego, ekspert ds. rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich, ekspert i doradca przy opracowywaniu strategii rozwoju regionalnego i lokalnego oraz strategii rozwiązywania problemów społecznych. Autor kilkunastu publikacji na tematy samorządowe.

Beata Maciejewska - trenerka ds. kontaktów z mediami i PR, działaczka społeczna, była dziennikarka (m.in. Przekrój, Newsweek, Gazeta Wyborcza), redaktorka, fundatorka i dyrektorka Fundacji Przestrzenie Dialogu, autorka projektów społecznych i kulturalnych realizowanych przez Fundację.
Stowarzyszenie Obywatelskich Inicjatyw przekazało swoim członkom i sympatykom informację o tych ciekawych seminariach - w seminarium w Białymstoku uczestniczyła dr Krystyna Krzekotowska.
Więcej informacji o interesujących inicjatywach tej Fundacji znajdziecie na stronie internetowej.Fundacja Przestrzenie Dialogu
tel./fax: +58 302-10-01
e-mail: fundacja@przestrzeniedialogu.pl
www: www.przestrzeniedialogu.pl