STOWARZYSZENIE OBYWATELSKICH INICJATYW   STOWARZYSZENIE MENADŻERÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ

W dniu 16.06.2005 r., Stowarzyszenie Obywatelskich Inicjatyw zorganizowało przy współpracy ze Stowarzyszeniem Menadżerów Opieki Zdrowotnej konferencję naukową na temat: Obywatelski projekt ustawy dotyczący reformy służby zdrowia - finansowanie świadczeń zdrowotnych", w której uczestniczył prof. Zbigniew Religia oraz najznakomitsi przedstawiciele świata medycznego, polityki oraz mediów.

Moderatorami Konferencji byli:
dr Krystyna Krzekotowska - wiceprezes Stowarzyszenia Obywatelskich Inicjatyw i Tomasz Jackowski - dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Otwartego Warszawa Włochy. Konferencji prasowej przewodniczyła Iwona Reszke.

Moderatorzy konferencji dr Krystyna Krzekotowska - Wiceprezes Stowarzyszenia Obywatelskich Inicjatyw i Tomasz Jackowski - Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Otwartego .

Konferencję otworzył prof. dr hab. Zbigniew Religa Senator RP, przedstawiając ważne elementy koniecznej reformy służby zdrowia stanowiące istotny element także programu wyborczego, co niewątpliwie nie pozostaje bez wpływu na to, że uzyskuje tak wysoką skalę popularności. w trwającej aktualnie kampanii wyborczej, w której Senator Prof. Religia kandyduje na Prezydenta RP.

Gwoździem programu był referat wygłoszony przez dr Ewę Wierzbowską, w którym wykazała przekonywująco, że profilaktyka zdrowotna, w tym profilaktyka endokrynologiczna może i powinna być alternatywą wobec nieudanych reform służby zdrowia.

Kolejne tematy wokół których toczyła się debata na Konferencji to :

- Finansowanie świadczeń zdrowych w Polsce - konieczność zmiany ustawy o finansowaniu ubezpieczeń zdrowotnych (Jan Czeczot, wiceprezes Stowarzyszenia Menadżerów Opieki Zdrowotnej),
- Obywatelski projekt ustawy o finansowaniu świadczeń zdrowotnych (mec. Stefan Cieśla),
- Ochrona zdrowotna w Polsce na tle rozwiązań w innych państwach Unii Europejskiej (dr Andrzej Koronkiewicz - prezes Urzędu Regulacji Polityki Lekowej),
- Unijne systemy zarządzania jakością w jednostkach polskiej służby zdrowia - moda czy cel inwestycyjny (Rafał Holanowski - prezes Kancelarii Brokerskiej "Supra Brokers" z Wrocławia - partner "Dekra Intertek"),
- Profilaktyka zdrowotna w Polsce na tle innych państw Unii Europejskiej (dr Ewa Wierzbowska - prezes Fundacji Profilaktyki Endokrynologicznej)

Referat dr Ewy Wierzbowskie wywołał szczególnie ożywioną dyskusję
Wiele pytań uczestnicy dyskusji kierowali do prof. Zbigniewa Religi, który w komunikatywny sposób wyjaśniał i wprowadzał słuchaczy w arkana skomplikowanej materii, jaką jest organizacja służby zdrowia w Polsce, na tle porównawczych z rozwiązaniami , jakie w tej dziedzinie funkcjonują na świecie i w Europie.
Percepcję i zrozumienie wielu problemów ułatwiały nowoczesne techniki audiowizualne
Jan Czeczot wiceprezes Stowarzyszenia Menadżerów Opieki Zdrowotnej Senator RP Prof. dr hab. Zbigniew Religa i dr Krystyna Krzekotowska Wiceprezes Stowarzyszenia Obywatelskich Inicjatyw
Także czasie przerwy w obradach kontynuowana trwała ożywiona wymiana poglądów