Okręgowy Inspektorat
Służby Więziennej w Warszawie
  Stowarzyszenie
Obywatelskich Inicjatyw


zapraszają na konferencję

POD PATRONATEM

MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI


na temat:

Promocja zatrudnienia osadzonych


W programie m.in. zatrudnianie osadzonych w świetle obowiązujących przepisów przez samorządy, firmy, fundacje i stowarzyszenia, możliwości pozyskania Funduszy Unii Europejskiej na rozwój różnych form zatrudnienia osadzonych.

Konferencja odbędzie się w piątek 18 marca 2005 o godzinie 11.00 w Warszawie, przy ul. Kocjana 3

11.00 - 11.15 Otwarcie konferencji - ppłk Arkadiusz Dmowski Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Warszawie
11.15 - 12.00 Wystąpienie gości honorowych
12.00 - 12.30 Współpraca wymiaru sprawiedliwości z pracodawcami w świetle zatrudnienia osadzonych - prof. dr hab. Teodor Szymanowski - Ekspert Parlamentarny
12.30 - 12.45 Rola przedsiębiorców w aktywizacji osadzonych - dr Andrzej Arendarski - prezes Krajowej Izby Gospodarczej
12.45 - 13.00 Zatrudnienie osadzonych jako aktywizacja rozwoju budownictwa - dr Krystyna Krzekotowska dyrektor Międzynarodowego Instytutu Prawa i Mieszkalnictwa
13.00 - 13.30 Przerwa
13.30 - 14.00 Możliwości pozyskiwania środków z Funduszy Unii Europejskiej - Anna Rykowska doktorant nauk prawnych Polskiej Akademii Nauk.
14.00 - 14.30 Specyfika zatrudnienia osadzonych na podstawie wieloletnich doświadczeń - kpt. Piotr Bugno - specjalista OISW w Warszawie
14.30 - 15.00 Osadzony jako pracownik - status prawny w świetle obowiązujących przepisów - Jolanta Horak doktorant nauk prawnych Polskiej Akademii Nauk
14.30 - 15.30 Dyskusja