W dniu 17 lutego 2005 roku w warszawskim hotelu Marriott zarząd Stowarzyszenia Obywatelskich Inicjatyw (tj. wiceprezesi dr Krystyna Krzekotowska i Mariusz Słowik oraz skarbnik zarządu Anna Rykowska) spotkali się z Prezydentem Polsko-Niemieckiego Stowarzyszenia Mieszkalnictwa, Rozwoju Miast i Ekologii mecenasem Stefanem Hamburą, który na zaproszenie stowarzyszenia gościł w Polsce.
Podczas spotkania omówiono bieżące kwestie związane ze współpracą między stowarzyszeniami, ustalono harmonogram najbliższych konferencji naukowych z udziałem dyplomatów z Unii Europejskiej, skonsultowano strategiczne założenia wniosków o środki z funduszy pomocowych jakie Stowarzyszenie Obywatelskich Inicjatyw zamierza już niebawem złożyć w Komisji Europejskiej