"Prawnik Pro Bono"


               Dr Krystyna Krzekotowska i Jolanta Horak ze Stowarzyszenia Obywatelskich Inicjatyw uczestniczyły w gali "Prawnik Pro Bono", która odbyła się w Redakcji Rzeczypospolitej z udziałem Z-cy Rzecznika Praw Obywatelskich Pana Świątkiewicza. Zarówno laureaci, jak i Goście z uwagą wysłuchali słów Prezesa Trybunału Konstytucyjnego prof. dr hab. Marka Safjana, który postawił pytanie, jakich prawników potrzebuje demokracja i współczesny świat.
Czy ich działalność może i powinna wypełnić instytucjonalny brak, jakim jest nie zapewnienie ludziom ubogim pełnego dostępu do wymiaru sprawiedliwości.
Stowarzyszenie Obywatelskich Inicjatyw skupia także wielu zasłużonych w tej dziedzinie prawników, nieszczędzących sił przy rozwiązywaniu wielu trudnych społecznych problemów, zwłaszcza w takich sprawach, gdzie pomocy prawnej odmawiają renomowane kancelarie prawne. Opowiedziało się tez za szybkim uchwaleniem ustawy o prawie ubogich.