STOWARZYSZENIE OBYWATELSKICH INICJATYW
Warszawa, dnia 24. 03.2005 r.
Szanowni Państwo!
      W imieniu Stowarzyszenia Obywatelskich Inicjatyw i Polsko-Niemieckiego Stowarzyszenia Prawników, pragniemy zaprosić Szanownych Państwa, do wzięcia udziału w organizowanej przez nas w dniu 7.04.2005 r. międzynarodowej konferencji naukowej na temat : "Parlamentaryzm i sądownictwo a Konstytucja Europejska".
      Przed rozpoczęciem, o godz.10.00 odbędzie się Konferencja prasowa, na którą również serdecznie zapraszamy.
Kierując się bezcenną radą Wirgiliusza : "Podążaj za tym, który wie", zaprosiliśmy do profesjonalnego naświetlenia problemów wybitnych znawców tego zagadnienia, a także liderów partii politycznych zarówno parlamentarnych, jak i pozaparlamentarnych, jako autorytety dla dużych grup polskich obywateli.
Jako organizacje obywatelskie, pozarządowe staramy się poszukiwać rozwiązania trudnych i ważnych dla Obywateli w Polsce problemów społecznych, do których niewątpliwie należy problem referendum w sprawie Konstytucji Europejskiej, wymagający podjęcia debaty i porozumienia ponad podziałami. Kierujemy się przy podejmowaniu naszych obywatelskich inicjatyw niezwykle aktualnym przesłaniem Janusza Korczaka: "Nie wolno zostawiać świata takim, jakim jest".
      Aby przyczynić się do zapewnienia obywatelom w tej ważnej sprawie realizacji ich konstytucyjnego prawa do informacji, zwracamy się z serdecznym apelem do Szanownych Państwa o udział w Konferencji, zwłaszcza o osobisty udział w Panelu: "Media i Parlament". Zapraszamy gorąco i jednocześnie prosimy Was o pomoc, gdyz tylko wtedy, gdy dany problem stanie się problemem "medialnym", będzie on również "rozwiązywalnym". Tylko dzięki Waszej uwadze rzeczowe argumenty spotykają się z zainteresowaniem decydentów i polityków.
      Przyjęcie przez Szanownych Państwa naszego zaproszenia i uczestnictwo w tej debacie, będzie dla organizatorów nie tylko wielkim zaszczytem i wyrazem doceniania inicjatyw obywatelskich, ale niewątpliwie przyczyni się do podniesienia poziomu dyskusji i jej konstruktywnych wyników.
Bardzo liczymy na uczestnictwo na pozytywną odpowiedź i przyjęcie naszego zaproszenia.
W załączniku przesyłamy szczegółowy program.

dr Krystyna Krzekotowska
Wiceprezes Stowarzyszenia
Sekretarz Naukowy
Red. Lidia Markiewicz