Stowarzyszenie Obywatelskich Inicjatyw

i

POLSKO-NIEMIECKIE STOWARZYSZENIE PRAWNIKÓW


zapraszają
na konferencję naukową na temat:


Parlamentaryzm i sądownictwo a Konstytucja Europejska


w dniu 7 kwietnia 2005 r. w Sali Senatu RP, ul. Wiejska 4/6/8
PATRONAT NAUKOWY: WYŻSZA SZKOŁA HANDLU I PRAWA im. Ryszarda Łazarskiego


Program:
10.00 Konferencja prasowa.
11.00 Otwarcie Wicemarszałek Sejmu RP dr Józef Zych Minister Sprawiedliwości Andrzej Kalwas, Prezes Stowarzyszenia Obywatelskich Inicjatyw, Prezes Polsko- Niemieckiego Stowarzyszenia Prawników, Wiceminister Sylweriusz Królak,
11.30 Model Polskiego Parlamentaryzmu . prof. dr hab. Piotr Winczorek, UW
12.00 System Wyborczy do Sejmu i Senatu . prof. dr hab. Stanisław Gebethner, U.W.
12.30 Partie polityczne w Sejmie i Senacie . przedstawiciele partii politycznych (SD, PC, PO, PIS, UW, PSL, LPR, Samoobrona, SLD, SDPL, UPR)
13.00 Przerwa na kawę.
13.30 Media i parlament . przedstawiciele prasy, radia i telewizji
14.30 Sądownictwo a Konstytucja Europejska . prof. Siegfried Willutzki, Prezes Stowarzyszenia Sądów w Niemczech, Anna Rykowska, Stowarzyszenie Obywatelskich Inicjatyw.
15.30 Panel przedstawicieli organizacji pozarządowych Moderatorzy: dr Małgorzata Bonikowska, Dyrektor Centrum Kształcenia Europejskiego, dr Krystyna Krzekotowska, Wiceprezes Stowarzyszenia Obywatelskich Inicjatyw i Wiceprezes Polsko-Niemieckiego Stowarzyszenia Prawników, Liwiusz Laska, Sekretarz Generalny Polsko-Niemieckiego Stowarzyszenia Prawników.
16.00 Przyjęcie z udziałem Honorowych Gości.