Stowarzyszenie Obywatelskich Inicjatyw

i

POLSKO-NIEMIECKIE STOWARZYSZENIE PRAWNIKÓW


zapraszają
na konferencję naukową na temat:


DOŚWIADCZENIA PARLAMENTARYZMU W POLSCE


w dniu 7 kwietnia 2005 r. w gmach Parlamentu RP ul. Wiejska 4/6/8

Program konferencji:
11.00 Otwarcie Marszałek Sejmu RP Włodzimierz Cimoszewicz, Minister Sprawiedliwości Andrzej Kalwas, Wiceminister Marcin Królak, Prezes Polsko-Niemieckiego Stowarzyszenia Prawników
11.30 Model Polskiego Parlamentaryzmu - prof. dr hab. Piotr Winczorek, UW
12.00 System Wyborczy do Sejmu i Senatu - prof. dr hab. Stanisław Gebethner, Uniwersytet
Warszawski
12.30 Partie polityczne w Sejmie i Senacie - przedstawiciele partii politycznych
13.00 Przerwa
13.30 Media i parlament - redaktorzy
14.00 Parlamentaryzm w Niemczech - prof. Siegfried Willutzki, Prezes Instytutu Niemiecko-
Polskiego "JURYSTA", Anna Rykowska, Stowarzyszenie Obywatelskich Inicjatyw
14.30 Dyskusja z udziałem panelistów i zaproszonych gości


MODERATORZY
Moderatorzy dr Irena Kleniewska Prezes ZWiUP "JURYSTA"
dr Krystyna Krzekotowska, Wiceprezes Stowarzyszenia Obywatelskich Inicjatyw