STOWARZYSZENIE OBYWATELSKICH INICJATYW

List otwarty:
Do Dziennikarzy i Redaktorów Prasy, Radia i Telewizji
Do polskich prawników
Do mieszkańców Warszawy i Mazowsza

Szanowni Państwo,
dziękując z całego serca za dotychczasową owocną współpracę chcielibyśmy przypomnieć, że z inicjatywy prawników skupionych w Stowarzyszeniu Obywatelskich Inicjatyw prowadzone jest

bezpłatne poradnictwo i pomoc prawna

zwłaszcza dla ludzi i rodzin zagrożonych największym ludzkim nieszczęściem, jakim jest "utrata dachu nad głową" (eksmisją). Będziemy Was tak jak dotąd skutecznie bronić zwłaszcza, że władze miast i gmin zamiast udzielić Państwu pomocy uruchamiają przeciwko Wam całe zespoły wysoko opłacanych z Waszych podatków prawników. Ludzie niezamożni mają tylko nas - społecznych doradców.

Spotkania są prowadzone w każdy czwartek o godz. 17.00 w Warszawie przy ul. Gombrowicza 17. Waszym doradcą - tak jak od wielu lat - będzie m.in. znany specjalista Radca Prawny, mający duży dorobek naukowy i autorski
Jerzy Krzekotowski
kandydujący na Prezydenta Warszawy z ramienia Komitetu Wyborczego Wyborców
Nasza Warszawa i Mazowsze


Najbliższe spotkanie odbędzie się w czwartek 5 października, godz. 17.00.

Zapraszając na te spotkania i jednocześnie zwracamy się do Szanownych Państwa Dziennikarzy o poinformowanie społeczeństwa o tych potrzebnych inicjatywach, a także w zachęcenie innych prawników z dużym autorytetem, aby zechcieli się włączyć do tej pracy na rzecz dobra wspólnego i pomocy ludziom słabszym.

Z poważaniem
Krystyna Krzekotowska
Wiceprezes Stowarzyszenia Obywatelskich Inicjatyw
Uprzejmie prosimy o wcześniejsze potwierdzenie przybycia - tel/fax 022/833/11 60,
603/996 408
e-mail: krzekotowski@wp.pl lub krzekotowska@soi.fc.pl