PODSTAWY PRAWNE MIESZKALNICTWA

Polsko-Białoruska Konferencja przedstawicieli samorządów

terytorialnych i osiedlowychWarszawa, 11 grudnia 2005 r.


Międzynarodowa współpraca Stowarzyszenia Obywatelskich Inicjatyw została ostatnio wzbogacona o kolejnych zagranicznych partnerów - specjalistów z Białorusi od spraw mieszkalnictwa.
Konferencja odbywała się w Wyższej Szkole Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego z udziałem kilkudziesięcioosobowej delegacji samorządowców z Białorusi.
Gościom z Białorusi podstawy prawne polskiego mieszkalnictwa zaprezentowali dr Krystyna Krzekotowska Wiceprezes Stowarzyszenia Obywatelskich Inicjatyw i Kierownik Studium Podyplomowego dla Zarządców Nieruchomości i Pośredników w Obrocie Nieruchomościami Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego, Jerzy Krzekotowski, Prezydent Polskiego Stowarzyszenia Mieszkalnictwa, Budowy Miast, Urbanistyki i Ekologii oraz licencjonowany zarządca nieruchomości Teresa Szułczyńska. Szczególne zainteresowanie wywołała problematyka funkcjonowania polskiej spółdzielczości oraz fakt, że polskie spółdzielnie mają tak znaczną autonomię i nie jest wymagana - tak jak na Białorusi (i jak to miało miejsce w Polsce przed 1989 r.) zgoda jakichkolwiek władz na powołanie do życia spółdzielni.
Wiele pytań dotyczyło statusu prawnego członków spółdzielni oraz ich praw mieszkaniowych, a także nowego licencjonowanego zawodu zarządcy nieruchomości, w tym możliwości uzyskiwania takich kwalifikacji na terenie Polski także przez cudzoziemców (np. w formie studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Handlu i Prawa). Konferencję zorganizowało Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne. Była do już druga Konferencja Polsko-Białoruska dotycząca problematyki mieszkalnictwa.
Zainteresowanym współpracą w tej dziedzinie podajemy adres poczty internetowej oraz tel. Wschodnioeuropejskiego Centrum Demokratycznego (milenaliszka@wp.pl, tel. 663 121 555) oraz do Centrum Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie, ul. Świeradowska 43 , 02-662 Warszawa, tel./fax (22) 5435 350,www.lazarski.pl/ckp, krzekotowska@soi.fc.pl, tel. 833 11 60, 0603/996408).