XI Światowa Konferencja Gospodarcza Polonii
10-12 września 2005 r.

Dr Krystyna Krzekotowska - Dyrektor Międzynarodowego Instytutu Prawa i Mieszkalnictwa, Wiceprezes Stowarzyszenia Obywatelskich Inicjatyw uczestniczyła w obradach XI Światowej Konferencji Gospodarczej Polonii.
Światowa Konferencja Gospodarcza Polonii odbywa się corocznie od 1995 r. z inicjatywy Fundacji Polonia.
Stworzona dzięki temu możliwość dyskusji przedstawicieli władz RP i przedstawicieli Polonii z całego świata jest bardzo ceniona przez uczestników konferencji, stwarzając możliwość orientacji w aktualnych trendach na rynku ogólnopolskim i lokalnym.
Celem konferencji jest promowanie i rozwój międzynarodowej współpracy gospodarczej z udziałem osób polskiego pochodzenia oraz umacnianie więzi pomiędzy Polonią a krajem, wymiana doświadczeń i ofert partnerów z kilkudziesięciu krajów, promowanie nowych rozwiązań we współpracy międzynarodowej.
Dr Krystyna Krzekotowska poinformowała o nowych możliwościach inwestowana w rozwój budownictwa mieszkaniowego, wynikających ze zreformowanego prawa mieszkaniowego oraz zapowiadanej w programach partii politycznych nowej polityki mieszkaniowej, nastawionej na zbudowanie 3 mln. mieszkań (por. program PiS publikowany przy sprawozdaniu z tej konferencji).
Zaprosiła też zebranych na organizowaną z udziałem wszystkich opcji politycznych konferencję poświęconą budownictwu mieszkaniowemu z inicjatywy Stowarzyszenia Obywatelskich Inicjatyw i Polskiego Stowarzyszenia Budowniczych Domów.
Była to też cenna okazja do pogłębienia międzynarodowej współpracy także z mediami z innych państwa, w tym w prasą polonijną, na czele z Kurierem Berlińskim, której Redaktor Naczelny Aleksandra Proscewicz zaliczana jest z uwagi na swe osiągnięcia do światowej czołówki mediów polonijnych.