STOWARZYSZENIE OBYWATELSKICH INICJATYW

I

KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA


zapraszają na konferencję na temat:


'Wymiar Sprawiedliwości w rok po wejściu Polski do Unii Europejskiej
Krajowy Rejestr Sądowy - współpraca z samorządem terytorialnym"
- INAUGURACJA Europejskiej Akademii Prawa im. JANA PAWŁA II -
pod patronatem Ministra Sprawiedliwości Andrzeja Kalwasa


29 kwietnia o godzinie 10.00 w Centrum Kongresowym FORT PIONTEK w Warszawie ul. Modlińska 310/312
patronat naukowy Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego i Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie

Program:

10.00 Konferencja prasowa
11.00 - 11.15 Otwarcie konferencji - Pan Andrzej Kalwas Minister Sprawiedliwości, Pani Poseł Alicja Olechowska
Pan dr Andrzej Arendarski Prezes Krajowej Izby Gospodarczej
11.15 - 12.00 Krajowy Rejestr Sądowy w świetle praktyki - w państwach europejskich
Pan prof. Siegfried Willutzki, Prezes Niemieckiego Stowarzyszenia Sądów
adw. Stefan Hambura, Prezes Niemiecko-Polskiego Stowarzyszenia Integracji Europejskiej
12.00 - 13.30 Sąd Rejestrowy, a spółdzielnie mieszkaniowe w teorii i praktyce sądowej -
Pan prof. dr hab. Krzysztof Pietrzykowski, Pan Jerzy Krzekotowski, Radca Prawny,
dr Krystyna Krzekotowska, Międzynarodowy Instytut Prawa i Mieszkalnictwa
13.30 Przerwa
14.00 - 15.30 Sąd Rejestrowy, a osoby prawne prowadzące działalność gospodarczą w świetle przepisów dotyczących obowiązków sprawozdawczych - Pani Dorota Kozarzewska Wiceprezes Sądu Okręgowego,
Pan Sędzia Witold Rękasiewicz, Przewodniczący Wydziału KRS Marcin Ginel,
Departament Kontroli Skarbowej Ministerstwa Finansów, Pani Hanna Olczyk Dyrektor Urzędu Skarbowego
15.30 - 16.00 Nowe uprawnienia i obowiązki samorządu terytorialnego w świetle nowelizacji ustawy
o ochronie praw lokatorów i rozstrzygnięć Trybunału Konstytucyjnego z kwietnia 2005 r.
- mgr Jerzy Krzekotowski, mgr Iwona Czohara - Radca Prawny Urzędu m. st. Warszawy
16.00 - 16.30 Możliwości pozyskiwania środków z Funduszy Unii Europejskiej mgr Anna Rykowska
16.30 Poczęstunek