Prawo ubogich! 

Czy ludzie najubożsi mogą sami bronić swoich praw? Czy są zdani na łaskę innych? Jak sprawić, bo konstytucyjna gwarancja równości wobec prawa nie była jedynie lakonicznym zapisem?

W piątek 21 stycznia br. w Warszawie przy ulicy Chmielnej 9 w siedzibie Stronnictwa Demokratycznego odbyła się konferencja poświęcona współczesnym standardom stosowania prawa.

Konferencję zorganizowało Stowarzyszenie Obywatelskich Inicjatyw. Uczestniczyło w niej przeszło dwustu uczestników z kraju i zagranicy, w tym przedstawiciele rządu, władz lokalnych, spółdzielni mieszkaniowych, samorządów zawodowych: notarialnego i adwokackiego. Gośćmi honorowymi konferencji byli: Minister Sprawiedliwości Andrzej Kalwas i przewodniczący Naczelnej Rady Adwokackiej Stanisław Rymar.

Minister Sprawiedliwości Andrzej Kalwas przedstawił koncepcję „Prawa ubogich”. Wstępny projekt koncepcji zakłada współfinansowanie przez budżet państwa pomocy prawnej dla ludzi najuboższych. Nad szczegółami koncepcji pracuje obecnie Zespół Ekspertów Stowarzyszenia Obywatelskich Inicjatyw.

Minister Sprawiedliwości Andrzej Kalwas i dr Krystyna Krzekotowska

Przewodniczący Naczelnej Rady Adwokackiej Stanisław Rymar

Wojciech Olejniczak

Mariusz Słowik, Anna Rykowska, Gabryela Rudnicka, Wojciech Olejniczak

Barbara Falandysz

Uczestnicy konferencji