W dniu 18 lutego 2005 roku Zarząd Stowarzyszenia Obywatelskich Inicjatyw uczestniczył w Teatrze Narodowym w uroczystościach XV-lecia Krajowej Izby Gospodarczej.