STOWARZYSZENIE OBYWATELSKICH INICJATYW,

I

STOWARZYSZENIE MENADŻERÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ


zapraszają na konferencję na temat:


"Finansowanie świadczeń zdrowotnych w Polsce"


W dniu 16 czerwca 2005 r. w Warszawa, ul. Chmielna 9

Moderatorzy:
- dr Krystyna Krzekotowska - wiceprezes Stowarzyszenia Obywatelskich Inicjatyw
- Tomasz Jackowski - dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Otwartego Warszawa Włochy

Program:

11.00 Konferencja prasowa
12.00 Otwarcie
Pan Prof. dr hab. Zbigniew Religa Senator RP
12.15 Finansowanie świadczeń zdrowych w Polsce - konieczność zmiany ustawy o finansowaniu ubezpieczeń zdrowotnych prelegent : Jan Czeczot, wiceprezes Stowarzyszenia Menadżerów Opieki Zdrowotnej
13.55 Obywatelski projekt ustawy o finansowaniu świadczeń zdrowotnych prelegent : mec. Stefan Cieśla
14.35 Przerwa
15.00 Ochrona zdrowotna w Polsce na tle rozwiązań w innych państwach Unii Europejskiej prelegent:
dr Andrzej Koronkiewicz - prezes Urzędu Regulacji Polityki Lekowej
15.40 Unijne systemy zarządzania jakością w jednostkach polskiej służby zdrowia - moda czy cel inwestycyjny prelegent: Rafał Holanowski - prezes Kancelarii Brokerskiej "Supra Brokers" z Wrocławia - partnera
"Dekra Intertek"
16.20 Profilaktyka zdrowotna w Polsce na tle innych państw Unii Europejskiej prelegent:
dr Ewa Wierzbowska - prezes Polsko-Amerykańskiej Fundacji Profilaktyki Andokrynologicznej
  Przyjęcie z udziałem Honorowych Gości