Stowarzyszenie Obywatelskich Inicjatyw

Niemiecko-Polskie Stowarzyszenie Mieszkalnictwa

Rozwoju Miast i Ekologii

i Krajowa Izba Gospodarcza


zapraszają
na konferencję naukową na temat:


BUDOWNICTWO A FUNDUSZE UNII EUROPEJSKIEJ


w dniu 7 marca 2005 r. w Warszawie, w gmachu Parlamentu RP, ul. Wiejska 4/6/8

Program konferencji:

11.00 - 11.45 Otwarcie - Poseł Alicja Olechowska, Wiceprzewodnicząca Sejmowej
Podkomisji d/s. Monitorowania i Pozyskiwania Funduszy Strukturalnych
Andrzej Kalwas - Minister Sprawiedliwości
dr Andrzej Arendarski, Prezes Krajowej Izby Gospodarczej
11.45 -13.45 Fundusze Europejskie na budownictwo i rewitalizację zasobów
mieszkaniowych Anna Symonowicz Urząd Dzielnicy
Żoliborz m.st. Warszawy, Krzysztof Roszkowski Departament Strategii
Rozwoju
Regionalnego i Funduszy Strukturalnych Urzędu Marszałkowskiego
Dyskusja
13.45 - 14.15 Przerwa
14.15 - 15.00 Fundusze Europejskie wdrażane przez Polską Agencję Rozwoju
Przedsiębiorczości - Aleksandra Sztetyłło, Dyrektor Zespołu
Informacji i Promocji PARP
15.00 - 15.30 Narodowy Plan Rozwoju na lata 2007-2013 - Piotr Żuber Dyrektor Departamentu
Koordynacji Polityki Strukturalnej Ministerstwa Gospodarki i Pracy,
dr Małgorzata Bonikowska, Dyrektor Centrum Kształcenia Europejskiego
15.30 - 17.00 Zmiany systemu prawa mieszkaniowego w świetle ustaw o własności lokali, o
ochronie praw lokatorów oraz o spółdzielniach mieszkaniowych, dr Krystyna
Krzekotowska, Międzynarodowy Instytut Prawa i Mieszkalnictwa,
Jerzy Krzekotowski, Prezydent Polskiego Stowarzyszenia Mieszkalnictwa,
Rozwoju Miast, Urbanistyki i Ochrony Środowiska
Dyskusja