"15 - LECIE POLSKO-NIEMIECKIEJ WSPÓŁPRACY STUDENCKIEJ

POD KIERUNKIEM PANI PROF. HELGI OBERLOSKAMP "(Warszawa 31 marca 2006 r.)        Od 31 marca - 7 kwietnia 2006 r. przebywała w Polsce Grupa Studentów niemieckich odbywająca pod kierunkiem Pani Prof. Helgi Oberloskamp już po raz piętnasty tygodniowe warsztaty naukowe z udziałem studentów z Uniwersytetu Warszawskiego.
Nie sposób wymienić wszystkich niezwykle ważnych inicjatyw Pani Profesor w rozwijaniu współpracy polsko-niemieckiej, za które otrzymała od rządu polskiego szereg wysokich odznaczeń.
Warto jednak przypomnieć z okazji Jubileuszu choć niektóre z tych inicjatyw, w których miałam zaszczyt i przyjemność współuczestniczyć:

 • Polsko-Niemiecka współpraca prawników (Pani Prof. Oberloskamp zainicjowała ją wspólnie z Prof. Siegfriedem Wiellutzkim Prezesem Niemieckiego Stowarzyszenia Sądów oraz Instytutem Badania Prawa Sądowego Ministerstwa Sprawiedliwości, w którym przepracowałam przeszło 22 lata).
 • Międzynarodowa Letnia Szkoła Językowa w Warszawie dla młodzieży polskiej i niemieckiej,
 • Utworzenie Niemiecko-Polskiego Stowarzyszenia Kobiet Prawników w Berlinie,
 • Niemiecko-polskie konferencje naukowe w Warszawie, Berlinie, Bonn i wielu innych miastach w Polsce i w Niemczech,
 • Organizowanie dla polskiej młodzieży kursów j. niemieckiego w Bonn,
 • Liczne prawno-porównawcze prace naukowe służące harmonizacji prawa polskiego ze standardami europejskimi m.in. w dziedzinie prawa mieszkaniowego i prawa rodzinnego,
 • Udział w pracach Niemiecko-Polskiego Stowarzyszenia Prawników, w ramach którego podjęte zostały liczne inicjatywy uwieńczone podpisaniem umowy o współpracy polskiego i niemieckiego Ministerstwa Sprawiedliwości,
 • Wspieranie społeczną dyplomacją wielu inicjatyw polskiej i niemieckiej zawodowej dyplomacji, w Bonn,
 • Przygotowanie wielu projektów współpracy polsko-niemieckiej, stanowiących wzorcowy model dla wielu inicjatyw, podejmowanych przez polskie organizacje pozarządowe (w tym. Stowarzyszenie Obywatelskich Inicjatyw, Polsko-Niemieckie Stowarzyszenie Prawników, Polskie Stowarzyszenie Mieszkalnictwa) w Bonn,
 • Podejmowanie wielu inicjatyw charytatywnych, w tym na rzecz utworzenia pierwszego w Polsce Prywatnego Centrum Rehabilitacji i Zamieszkania Osieroconych dzieci niepełnosprawnych przez Fundację "Pomocna Dłoń" w Warszawie, w Bonn,
 • Inspirowanie wielu nowych instytucjonalnych form współpracy Polsko-Niemieckiej (w tym Polsko-Niemieckiego Stowarzyszenia Mieszkalnictwa, Rozwoju Miast i Ekologii, Niemiecko-Polskiego Stowarzyszenia Integracji Europejskiej) w Bonn,
 • Współpraca przy tworzeniu koncepcji Europejskiej Akademii Prawa w Warszawie.

  Składając Szanownej Jubilatce serdeczne gratulacje, zarazem wyrażamy Jej wdzięczność i podziękowanie.  Pierwsze spotkanie z panią Profesor Helgą Oberloskamp
  na konferencji Niemieckiego Stowarzyszenia Sądów Rodzinnych w Bruhl
  Od lewej: dr William J. Couch, Prof. Helga Oberloskamp i dr Krystyna Krzekotowska

  Przyjęcie Jubileuszowe na cześć Pani Profesor wydała Pani dr Emilia Jaroszewska z Instytutu Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego, która wcześniej uczestniczyła w warsztatach polsko-niemieckich jako studentka.
  Po stronie niemieckiej młodsze pokolenie uczonych reprezentowała prof. dr Carmen Kaminsky.
  W warsztach oraz w uroczystym jubileuszu uczestniczyła też grupa uczonych oraz studentów z Litwy, w tym Pani Prof. Jautre Sinkunienf z Wilna, a także dr William J. Couch z Kanady i Konsul Generalny z Kolonii Pani dr Elżbieta Sobótka.