Dr Krystyna Krzekotowska i mgr Anna Rykowska członkinie władz Stowarzyszenia Obywatelskich Inicjatyw podejmowane na gali Tygodnika Gazeta Finansowa, na której wręczono Nagrodę: FINANSISTA ROKU 2004 prezesowi Giełdy Papierów Warto¶ciowych w Warszawie Panu Wiesławowi Rozłuckiemu w dniu 21 marca 2005 r. w Sali Zielonej Teatru Wielkiego w Warszawie.

Redaktor Naczelny Gazety Finansowej Daniel G±siorowski,
dr Krystyna Krzekotowska, mgr Anna Rykowska

"Jeste¶my za" dr Krystyna Krzekotowska, mgr Anna Rykowska

mgr Anna Rykowska, Redaktor Naczelny Daniel G±siorowski, dr Krystyna Krzekotowska