GALA OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU DLA MATURZYSTÓW
"WYBIERZ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ"

 

Dr Krystyna Krzekotowska Wiceprezes Stowarzyszenia Obywatelskich Inicjatyw i Jolanta Horak członek Rady Nadzorczej Stowarzyszenia uczestniczyły na zaproszenie prof. dr hab. Dariusza Rosami w uroczystym wręczeniu nagród 10 - zwycięzcom konkursu - GALA OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU DLA MATURZYSTÓW "WYBIERZ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ".

Patronat merytoryczny sprawowali:
Dr Włodzimierz Cimoszewicz - Marszałek Sejmu RP
Ryszard Kalisz - Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Andrzej Kalwas Minister Sprawiedliwości
Prof. dr hab. Marek Safian - Prezes Trybunału Konstytucyjnego

Nagrodami głównymi były indeksy uprawniające do bezpłatnego studiowania na tej prestiżowej uczelni.
W uroczystości uczestniczyła Pani Prof. dr hab. Teresa Gardocka Dziekan Wydziału Prawa WSHIP im. Ryszarda Łazarskiego.

Dr Krystyna Krzekotowska - Redaktor Naczelny "Inicjatyw Obywatelskich" stwierdziła, że łamy tego pisma stoją otworem dla publikacji nagrodzonych prac, co jest wyrazem uznania dla tej cennej inicjatywy Uczelni.