W DNIU 07 MARCA 2005 R., ODBYŁA SIĘ

KONFERENCJA W SENACIE RP POŚWIĘCONA

WYKORZYSTANIU FUNDUSZY STRUKTURALNYCH

NA MIESZKALNICTWO


       Program konferencji obejmował tematykę Funduszy Unijnych mających pobudzić nasze budownictwo i mieszkalnictwo niczym koło zamachowe polskiej gospodarki.
      Podczas konferencji została również poruszona problematyka związana z likwidacją prawnych barier rozwoju gospodarki, podjęto pierwszą w Polsce inicjatywę usprawnienia wymiaru sprawiedliwości, by sprostał skutecznie wymogom XXI wieku, przedstawiono również w jaki sposób kwestię tę rozwiązały inne państwa europejskie.

W konferencji wzięli udział:
 • Prof. Siegfried Willutzki - Prezes Niemieckiego Stowarzyszenia Sądów,
 • Andrzej Kalwas - Minister Sprawiedliwości, Prezes Stowarzyszenia Obywatelskich Inicjatyw,
 • Prof. Zbigniew Religa - niezależny kandydat na Prezydenta RP
 • dr Krystyna Krzekotowska - Wiceprezes Polsko-Niemieckiego Stowarzyszenia Prawników

  Jednym z głównych tematów Konferencji było przedstawienie uczestnikom, jak ważną inicjatywą jest utworzenie w Polsce Europejskiej Akademii Sędziowskiej, która miałaby za zadanie przede wszystkim prowadzenie badań naukowych nad prawem europejskim, prawem wewnętrznym Reczpospolitej Polskiej, a w szczególności doskonaleniem wiedzy przez sędziów polskich oraz pracowników sądów w Polsce.

  Stowarzyszenie Obywatelskich Inicjatyw zaprosiło w tym celu specjalnego gościa - Prezesa Stowarzyszenia Sądów Niemieckich prof. Siegfreida Willutzkiego, który z wielkim zaangażowaniem przedstawił sposób i zakres funkcjonowania Akademii Sądowych w Niemczech.

  Rozpoczęcie konferencji organizowanej pod patronatem Ministra Sprawiedliwości Andrzeja Kalwasa
  (od lewej Anna Rykowska, dr Krystyna Krzekotowska, Minister Andrzej Kalwas, prof. Siegfried Willutzki)

  Konferencja prasowa, która zapoczątkowała wystąpienia licznych znakomitych gości.

  Profesor Zbigniew Religa przeglądający z wielkim zaciekawieniem gazetkę
  Stowarzyszenia Obywatelskich Inicjatyw

  Profesor Zbigniew Religa - podczas konferencji organizowanej przez
  Stowarzyszenie Obywatelskich Inicjatyw

  Michał Olszewski - Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej Ministerstwa Gospodarki i Pracy
  podczas wygłoszenia referatu na temat
  "Wykorzystanie Funduszy Strukturalnych na rewitalizację zasobów mieszkaniowych"

  Od prawej Pani Aleksandra Stetyłło - dyrektor Dyrektor Zespołu Informacji i Promocji
  PARP podczas wygłoszenia referatu na temat "Fundusze Europejskie wdrażane przez
  Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości", od lewej Prezes Stowarzyszenia
  Sądów Niemieckich - Prof. Siegfried Willutzki.

  Prezes Stowarzyszenia Sądów Niemieckich prof. Siegfried Willutzki wręczający do rąk
  Ministra Sprawiedliwości książkę poświęconą Akademii Sędziowskiej w Trier.

  Prof. Siegfried Willutzki, Minister Andrzej Kalwas, Skarbnik Zarządu Anna Rykowska.

  Pani poseł Alicja Olechowska oraz mec. Jerzy Krzekotowski.

  Od lewej dr. Krystyna Krzekotowska, prof. Siegfried Willutzki, Anna Rykowska.