STOWARZYSZENIE OBYWATELSKICH INICJATYW

oraz

CENTRUM INFORMACJI I EDUKACJI

UNII SPÓŁDZIELCÓW MIESZKANIOWYCH W POLSCE
zapraszają na konferencję naukową na temat:


"Udział gmin i spółdzielni mieszkaniowych w realizacji

nowego programu budownictwa mieszkaniowego w Polsce "Patronat naukowy:

Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawiew dniu 31 marca 2006 r. w gmachu Ministerstwa Transportu i Budownictwa w Warszawie, ul. Wspólna 2/3


Program:

10.00 Otwarcie
10.15 Nowy program budownictwa mieszkaniowego a rozwój gospodarczy Polski, Pan Piotr Styczeń, Wiceminister Transportu i Budownictwa.
11.00 Nowe kompetencje gmin w zakresie mieszkalnictwa wynikające z ustawy o ochronie praw lokatorów,
Pan Jerzy Krzekotowski, Wiceprezydent Niemiecko - Polskiego Stowarzyszenia Mieszkalnictwa, Rozwoju Miast i Ekologii.
12.00 Nowe zasady uzyskiwania licencji zarządcy i pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.
Koncepcja doskonalenia zawodowego - drugi stopień specjalizacji, Pani mgr Łucja Bulfan Fritz wykładowca Podyplomowego Studium Zarządzania i Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami.
13.00 Przerwa obiadowa
14.00 Rola, zadania i formy uczestnictwa gmin i spółdzielni mieszkaniowych w realizacji programu budownictwa mieszkaniowego a Fundusze Europejskie na rozwój i rewitalizację budownictwa mieszkaniowego,
Pan dr Horst Riese, Przewodniczący Stowarzyszenia Wspierania Spółdzielczości, Pani Anna Symonowicz, Główny Specjalista i Koordynator ds. Funduszy Europejskich Urzędu m. st. Warszawy Dzielnicy Żoliborz.
15.00 Odrębna własność lokali i związany z nią nowy system zarządzania nieruchomościami Pani dr Irena Kleniewska Opiekun naukowy Studenckiej Poradni Prawnej WSHiP / Radna Rady m. st. Warszawy.
16.00 System prawa mieszkaniowego - szanse i bariery rozwoju budownictwa mieszkaniowego, Pani dr Krystyna Krzekotowska, Kierownik Podyplomowego Studium Zarządzania i Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami WSHiP, Pan Jacek Szczeciński, Dyrektor Biura Unii Spółdzielców Mieszkaniowych w Polsce, Pani Irena Buczyńska, Prezes Stowarzyszenia Syndyków, Rzeczoznawców i Doradców Gospodarczych.