W piątek 4 lutego 2005 roku w siedzibie Stronnictwa Demokratycznego

w Warszawie przy ulicy Chmielnej 9 odbył się bal karnawałowy członków

i sympatyków Stowarzyszenia Obywatelskich Inicjatyw.

W balu uczestniczyło przeszło sto osób i wszyscy doskonale się bawili.