STOWARZYSZENIE OBYWATELSKICH INICJATYW


      W imieniu Ministra Sprawiedliwości Pana Andrzeja Kalwasa - Prezesa Stowarzyszenia Obywatelskich Inicjatyw,
w nawiązaniu do wcześniejszego zaproszenia, pragniemy poinformować o - spowodowanym dużą liczbą uczestników -
przeniesieniu obrad Konferencji w dniu 29 kwietnia 2005 r. godz. 10.00 z Ministerstwa Sprawiedliwości do Centrum Kongresowego "Fort Piontek" w Warszawie, ul. Modlińska 310/312.

      Wyrażamy nadzieję, że w nowoczesnym, słynnym Centrum Kongresowym nasze spotkanie i debata o ważnych dla wymiaru sprawiedliwości i środowiska sędziowskiego, jak również dla całego społeczeństwa problemach, przebiegnie w równie dobrym, a może nawet jeszcze lepszym klimacie.

      Nadmieniamy, że Konferencja ta jest organizowana wspólnie z Europejską Akademią Prawa im. Jana Pawła II
(w organizacji), która będzie oparta na współpracy i wymianie doświadczeń sędziów z państw Unii Europejskiej,
odpowiednio do wymagań związanych z integracją europejską i wyraźnymi przepisami w projekcie Konstytucji Europejskiej.

Serdecznie zapraszamy i bardzo liczymy na przyjęcie naszego zaproszenia, co będzie dla organizatorów wielkim zaszczytem oraz wyrazem doceniania inicjatyw obywatelskich.

Z wyrazami szacunku i serdecznymi pozdrowieniami.


dr Krystyna Krzekotowska mgr Anna Rykowska
Wiceprezes Sekretarz Naukowy
Stowarzyszenia Obywatelskich Inicjatyw Stowarzyszenia Obywatelskich Inicjatyw