STOWARZYSZENIE OBYWATELSKICH INICJATYW


ZAPROSZENIE NA ŚNIADANIE PRASOWE

Stowarzyszenie Obywatelskich Inicjatyw, Krajowa Izba Gospodarcza
oraz Niemiecko-Polskie Stowarzyszenie Mieszkalnictwa,
Rozwoju Miast i Ekologii zapraszają na śniadanie i
konferencję prasową


w dniu 30 czerwca 2005 r. o godz. 11:00, ul. Chmielna 9.


PRAWO MIESZKANIOWE A WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

  • Jakie zmiany nastąpiły w prawie mieszkaniowym po ostatnio wydanych wyrokach Trybunału Konstytucyjnego
  • Jakie rewolucyjne zmiany w prawie spółdzielczym wprowadza uchwalona w b.m. ustawa?
  • Jak usuwać bariery prawne w ochronie lokatorów i powołać do życia sądy mieszkaniowe?
  • Jak sprawić, by w Polsce udzielano pomocy prawnej osobom ubogim?
  • Jak zapewnić specjalizację zawodową prawników zajmujących się mieszkalnictwem - studia podyplomowe?
  • Przykłady rozwiązań w innych państwach - EUROPEJSKA AKADEMIA PRAWA W TRIER

W konferencji wezmą udział:

- Andrzej Kalwas - Minister Sprawiedliwości,
- dr Andrzej Arendarski - Prezes Krajowej Izby Gospodarczej,
- dr Krystyna Krzekotowska - Wiceprezes Stowarzyszenia Obywatelskich Inicjatyw,
- prof. dr hab. Eugeniusz Piontek - Uniwersytet Warszawski,
- dr Wolfgang Heusel - Dyrektor Europejskiej Akademii Prawa w Trier,
- adw. Stefan Hambura - Prezydent Niemiecko-Polskiego Stowarzyszenia Mieszkalnictwa, Rozwoju Miast i Ekologii,
- mgr Anna Rykowska - Skarbnik SOI,
- mgr Jerzy Krzekotowski - Prezydent Polskiego Stowarzyszenia Mieszkalnictwa.


dr Krystyna Krzekotowska
Wiceprezes Stowarzyszenia Obywatelskich Inicjatyw
Stowarzyszenie Obywatelskich Inicjatyw, 02-001 Warszawa, Al. Jerozolimskie 83/14,
tel./fax: (22) 833 11 60, 628 41 41 lub 0 609 622 931, 0 603 996 408
e-mail: krzekotowska1@wp.pl anna.rykowska@wp.pl
www.instytut.republika.pl/soi